Bài viết liên quan
Khi mua laptop cần phải lưu ý thông số gì?
Có nên mua Laptop refurbished không?