Ly xi như ý

Cách thêm tài khoản cho người dùng là trẻ em hoặc người già trong Windows 10 cực hay

04-08-2019819 lượt xem
Nếu bạn cho mượn chiếc máy tính của mình với các thành viên gia đình, bạn sẽ muốn mỗi người trong số họ có thông tin đăng nhập riêng. Mỗi người dùng đều có bộ thư mục dữ liệu riêng và menu Bắt đầu của riêng họ. Bạn cũng có thể tạo tài khoản cho con có thể hạn chế những trang web và ứng dụng mà chúng có thể sử dụng, đồng thời báo cáo tất cả hoạt động của lũ trẻ cho bạn. 
Đây là cách thêm tài khoản cho người dùng là trẻ em hoặc người già trong Windows 10:

1. Điều hướng đến cài đặt. Bạn có thể đến đó từ menu start.

Điều hướng đến Cài đặt

2. Nhấp vào Tài khoản.

Bấm vào tài khoản

3. Nhấp Gia đình & Người dùng khác trong khung cửa sổ bên trái.

Gia đình & người dùng khác

4. Nhấp vào "Thêm thành viên gia đình" hoặc "Thêm người khác vào PC này." Chọn "thành viên gia đình" nếu bạn thêm trẻ em hoặc thêm người lớn cần quyền truy cập vào cài đặt kiểm soát của phụ huynh cho người dùng trẻ em. Nếu không có trẻ em nào đang sử dụng máy tính này, sử dụng "Thêm người khác." Sẽ phù hợp hơn

thêm người dùng

Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới, dựa vào đối tượng bạn muốn thêm tài khoản.

Để thêm người dùng khác

1. Nhấp vào "Thêm người khác vào PC này."

2. Nhập địa chỉ email của người đó và nhấp vào tiếp theo. Địa chỉ này phải được xác nhận với tài khoản Microsoft của người đó. 

Nhập địa chỉ email

3. Nhấp vào Kết thúc.

Nhấp vào Kết thúc

Nếu bạn muốn tài khoản người dùng này có thể cài đặt phần mềm trên máy tính hoặc thay đổi cài đặt, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để giúp họ trở thành quản trị viên.

Cung cấp quyền quản trị người dùng

Nếu bạn muốn một trong những tài khoản người dùng của mình có thể cài đặt phần mềm máy tính, thay đổi cài đặt hoặc thêm người dùng khác, bạn sẽ cần phải cấp cho họ quyền quản trị viên. 

1. Mở bảng điều khiển. Bạn có thể làm bằng cách nhấn Windows + X và chọn bảng điều khiển.

chọn Bảng điều khiển

2. Mở menu tài khoản người dùng.

Chọn tài khoản người dùng

3. Nhấp vào quản lý tài khoản khác.

Nhấp vào quản lý tài khoản khác

4. Chọn tài khoản bạn muốn cấp quyền quản trị viên.

Chọn tài khoản.

5. Nhấp vào "Thay đổi loại tài khoản."

thay đổi loại tài khoản

6. Chọn quản trị viên và nhấp vào nút thay đổi loại tài khoản.

Nhấp vào Thay đổi loại tài khoản

Thêm một đứa trẻ 

1. Nhấp vào "Thêm thành viên gia đình."

2. Chọn "Thêm một đứa trẻ." 

thêm một đứa trẻ

3. Nhập địa chỉ email tài khoản Microsoft của lũ trẻ nhà bạn. 

Nếu chúng không có tài khoản Microsoft, bạn phải đăng ký cho chúng. Nếu con bạn còn quá nhỏ để có một địa chỉ email thì sẽ bạn bấm vào "Người tôi muốn thêm không có địa chỉ email", bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản Microsoft và địa chỉ email tương ứng cho chúng. Khi Microsoft yêu cầu tài khoản con phải có email, nhưng cha mẹ có thể sử dụng địa chỉ email của riêng họ hoặc tạo một địa chỉ giả.

nhập địa chỉ email

4. Nhấp Xác nhận.

Nhấp vào Xác nhận

5. Nhấp Đóng. Tài khoản email của trẻ sẽ nhận được lời mời.

Bấm đóng

6. Cho trẻ bấm chấp nhận trên email.

Chấp nhận lời mời

Đứa trẻ có thể sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản của chúng. Nếu tài khoản Microsoft xét con bạn dưới 13 tuổi, phụ huynh sẽ cần đăng nhập và xác nhận chúng là thành viên gia đình.

Có một phụ huynh đăng nhập

Nếu bạn cấp quyền cho trẻ em, bạn sẽ được yêu cầu số thẻ tín dụng để xác minh rằng bạn thực sự là người lớn. Vì vậy, tốt hơn là chỉ tạo một tài khoản Microsoft giả cho con bạn và đăng ký với Microsoft cho chúng. 

7. Nhấp vào "Quản lý cài đặt gia đình trực tuyến" trong menu cài đặt tài khoản Windows 10.

Nhấp vào quản lý

Trình duyệt của bạn sẽ mở ra trang web của Microsoft nơi bạn có thể quản lý tất cả quyền truy cập của các thành viên trong gia đình bạn.

8. Chọn đứa trẻ có quyền mà bạn muốn quản lý.

 Chọn con


9. Sử dụng các điều khiển để setup các hạn chế

Những trang web mà con bạn có thể nhìn thấy, những ứng dụng nào chúng có thể sử dụng và thời gian chúng có thể sử dụng máy tính. Theo mặc định, bạn cũng sẽ nhận được báo cáo hoạt động hàng tuần được gửi qua thư cho bạn.

theo dõi hoạt động của trẻ

Thêm cha mẹ

Cha mẹ giống như bất kỳ tài khoản nào khác, nhưng họ cũng có quyền quản lý cài đặt.

1. Nhấp vào "Thêm thành viên gia đình"

2. Chọn Người lớn, nhập địa chỉ email và nhấp vào Tiếp theo. 
Tài khoản email phải được gắn với tài khoản Microsoft của người dùng mới.

Chọn người lớn

3. Nhấp Xác nhận.

Nhấp vào Xác nhận

Người đó sẽ nhận được một lời mời email và phải xác nhận nó.

Chấp nhận lời mời

Chia sẻ bài viết