Ly xi như ý

Cách tạo mật khẩu bảo vệ thư mục trong Windows 10

03-08-2019797 lượt xem
Tất cả chúng ta đều có các tệp máy tính mà chúng ta muốn giữ bí mật với mọi người, nhưng không phải ai cũng biết cách bảo vệ mật khẩu một thư mục trong Windows 10.
May mắn thay, trong Windows 10 , bạn có thể nhét các tệp không thể để lộ đó vào một thư mục bí mật được bảo vệ bằng mật khẩu và bạn có thể thực hiện mà không cần mua thêm bất kỳ phần mềm nào. Dưới đây Laptop Khánh Trần sẽ chia sẻ cho bạn cách bảo vệ thư mục hiệu quả nhất với mật khẩu.

Cách mật khẩu Bảo vệ thư mục trong phần giới thiệu Windows 10

Một lưu ý trước khi bạn bắt đầu:

Laptop Khánh Trần đã nhận được ý kiến ​​về các vấn đề mà mọi người gặp phải với cách thực hiện này. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện nhiều lần thử nghiệm và bây giờ có thể xác nhận rằng theo sát quá trình này từng bước một thì chắc chắn bạn sẽ làm được.

Nhưng để an toàn, trước tiên bạn nên thử cách sử dụng các tệp mà bạn có thể mất, trong trường hợp phương pháp này không hiệu quả với bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đang giữ một số note ở đâu đó, mật khẩu chính xác bạn đang sử dụng để khóa thư mục của mình. Nếu bạn mất mật khẩu, các tệp của bạn sẽ biến mất và vì mỗi máy tính đều khác nhau chúng tôi không thể biết chính xác những gì đã xảy ra ở phía laptop của bạn.

Ngoài ra tập tin FolderLocker được thiết kế ngược bởi một người hiểu quy trình, nhưng điều này không có nghĩa là để tránh những người am hiểu về công nghệ mà có thể chỉ là những người mà bạn không tin tưởng.
Đây là cách mật khẩu bảo vệ một thư mục trong Windows 10, vì vậy bạn có thể điền nó vào các tệp bạn muốn giữ bí mật và cách khóa, mở và lặp lại.

Cách khóa thư mục bằng mật khẩu trong Windows 10

1. Nhấp chuột phải vào bên trong thư mục chứa các tệp bạn muốn bảo vệ. Thư mục bạn muốn ẩn thậm chí có thể nằm trên màn hình của bạn.

Nhấp chuột phải vào thư mục

2. Chọn "Mới" từ menu ngữ cảnh. 

Chọn

3. Nhấp vào "Tài liệu văn bản."

Nhấp vào

4. Nhấn Enter. Nó không quan trọng là các tập tin sẽ được đặt tên thế nào. Bạn có thể xóa tệp văn bản này sau khi thư mục có thể khóa được thực hiện.

Nhấn Enter.

5.Nhấp đúp vào tệp văn bản để mở.

Nhấn đúp chuột

6. Dán văn bản dưới đây vào tài liệu mới:

Dán văn bản dưới đây

cls

@ECHO OFF

title Folder Locker

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to Unlock folder

set/p "pass=>"

if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Locker

echo Locker created successfully

goto End

:End

7. Tìm nơi ghi "Your Password Here" trong tài liệu.

Tìm

8.Thay thế "Your-Password-Here" bằng mật khẩu bạn muốn khóa thư mục.

Thay thế

9. Nhấp vào Tệp.

Bấm vào tệp

10. "Chọn Lưu dưới dạng ..."

11. Nhấp vào thanh menu "Tài liệu văn bản (* .txt)" bên cạnh "Lưu dưới dạng:"

Nhấp vào thanh menu

12. Chọn "Tất cả tệp"Chọn

13.Thay đổi tên tệp thành "FolderLocker.bat"Thay đổi tên tệp thành

14.Nhấp vào "Lưu."

Nhấp vào để lưu.

15.Nhấp đúp vào FolderLocker.Bấm đúp vào FolderLocker.

Thư mục Locker đã được tạo!

Thư mục Locker đã được tạo!

16. Điền vào thư mục Locker với các mục bạn muốn bảo vệ.

Điền vào thư mục Locker với các mục bạn muốn bảo vệ.

17. Mở tệp FolderLocker, vì đã đến lúc khóa thư mục đó!

Mở tệp FolderLocker,

18. Nhập "Y" vào màn hình.Nhập
19. Nhấp Enter và cửa sổ Locker Locker sẽ biến mất, cùng với thư mục Locker! Bí mật của bạn là an toàn!

Nhấn Enter

Để mở khóa thư mục, bấm đúp vào "FolderLocker" để mở thư mục.Để mở khóa thư mục, bấm đúp vào

Nhập mật khẩu bạn đã nhập trong Bước 8 và nhấp Enter.

Nhập mật khẩu bạn đã nhập trong Bước 8 và nhấp Enter.

nhấn enter

Thư mục Locker đã trở lại. Bạn có thể mở nó để tìm các tập tin ẩn của bạn. Lặp lại các bước 17, 18 và 19 để khóa thư mục lại.

Thư mục Locker đã trở lại.

Lặp lại các bước 17, 18 và 19 để khóa thư mục lại.

Laptop Khánh Trần hi vọng với các hướng dẫn trên có thể giúp các bạn bảo vệ thông tin tài liệu an toàn nhất. Chúc các bạn thành công

Chia sẻ bài viết