Sản phẩm Trả lần đầu Tổng tiền trả
Laptop Dell XPS 9560 (Core i7-7700HQ, RAM 16GB, SSD 512GB, VGA NVIDIA GTX 1050 4G, Màn 15,6 inch UHD 4K Touch) Laptop Dell XPS 9560 (Core i7-7700HQ, RAM 16GB, SSD 512GB, VGA NVIDIA GTX 1050 4G, Màn 15,6 inch UHD 4K Touch) 0 vnđ 24.900.000 vnđ