Sản phẩm Trả lần đầu Tổng tiền trả
Laptop Dell Precision M2800 (Core i7 4800MQ, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA 2GB ATI FirePro W4170M, 15.6 inch Full HD) Laptop Dell Precision M2800 (Core i7 4800MQ, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA 2GB ATI FirePro W4170M, 15.6 inch Full HD) 0 vnđ 11.000.000 vnđ