Sản phẩm Trả lần đầu Tổng tiền trả
Laptop Dell Precision 7510 (Core i7-6820HQ, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA 4GB NVIDIA Quadro M2000M, 15.6 inch Full HD) Laptop Dell Precision 7510 (Core i7-6820HQ, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA 4GB NVIDIA Quadro M2000M, 15.6 inch Full HD) 0 vnđ 19.600.000 vnđ