Sản phẩm Trả lần đầu Tổng tiền trả
Laptop Dell Inspiron N7559 (Core i5-6300HQ, RAM 8GB, HDD 1TB, VGA 4GB NVIDIA GeForce GTX 960M, 15.6 inch Full HD) Laptop Dell Inspiron N7559 (Core i5-6300HQ, RAM 8GB, HDD 1TB, VGA 4GB NVIDIA GeForce GTX 960M, 15.6 inch Full HD) 0 vnđ 13.000.000 vnđ