Sản phẩm Trả lần đầu Tổng tiền trả
Laptop Dell Inspiron 5557 (Core i5-6200U, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA 4GB NVIDIA GeForce 930M, 15.6 inch) Laptop Dell Inspiron 5557 (Core i5-6200U, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA 4GB NVIDIA GeForce 930M, 15.6 inch) 0 vnđ 8.990.000 vnđ